proiect

CERC DE ARHITECTURA

Atelierul Cercului de Arhitectură din acest an vizează activități ai voluntarilor noștri alături de elevii de Centrul de Școlar de Educație Incluzivă, cu care am realizat numeroase ateliere de-alungul semestrului precum realizarea de căsuțe de păsări din material reciclabile din săptămâna – Școala Altfel sau cele de pictură din 1 iunie – Ziua Copilului. Aceste activități au rolul de a aduce arhitectura în prim plan și de a dezvolta abilitățile creative ale copiilor.

În cadrul Zilelor Arhitecturii se vor continua aceste activități și vom avea așadar, următoarele: Luni 20 iunie 2016 ne vom întâlni cu elevii și vom face împreună un atelier cu structuri din bețe si jeleuri. Acesta se va desfășura la Centrul de Școlar de Educație Incluzivă începând cu ora 13:00; Marti 21 iunie, în Piața Muzeului vom realiza o activitate mai interesantă și anume un treasure hunt pentru copii, în care să conștientizeze și mai mult rolul arhitecturii și impactul pe care aceasta îl are asupra noastră. Astfel, piesele căutate fac parte dintr-un mic cartier pe care elevii il vor asambla. Elevii vor începe această activitate încă de dimineață, începând cu ora 8:30.

Image.

proiect

CONFERINTE

Duncan Baker-Brown(UK) , BBM Sustainable Design


Short Biography:

Director of BBM Sustainable Design, award­winning architect, senior lecturer at the University of Brighton and an environmental campaigner, Duncan has been at the forefront of sustainable design for over 20 years since he designed and built the RIBA Competition winning scheme 'The house of the Future' with partner Ian McKay in 1994. In 1997 as Co­Director of BBM Duncan was part of the design team that won the competition to design The Greenwich Millennium Village in London. Since then he has practiced, researched and taught around issues of sustainable design & development. Duncan was the architect and coordinator of the University of Brighton’s ‘Waste House’, which is Europe’s first public building made from
approximately 90% material someone else discarded. Duncan is currently focusing on further research looking into the potentials of design within the constraints of the ‘circular economy’. He has been commissioned by RIBA Publishing to write a book on this subject entitled ‘The Re­Use Atlas: a designers guide towards a circular economy’.

Presentation topic: "Architecture Matters: a journey towards a more circular and ethical economy" is the topic of Duncan Baker­Brown’s presentation, regarding often unintended consequences of architecture, including the unintentional contributors to our supply chains, offering design case studies from his new book "The Re­Use Atlas"

Scurta Biografie:

Director la BBM Sustainable Design, architect premiat, Conferenţiar la Universitatea din Brighton şi un apărător al mediului înconjurător, Duncan a fost în fruntea designului sustenabil de peste 20 de ani, începând cu anul 1994, când a creat competiţia RIBA “The house for the Future” ( Casa pentru viitor) împreună cu partenerul său, Ian McKay. În 1997, în timp ce ocupa poziţia de Co­Director al BBM, Duncan făcea parte din echipa câştigătoare pentru design­ul Greenwich Millennium Village din Londra. În anii ce au urmat, a predat, a practicat şi a făcut cercetare în domeniul designului şi dezvoltării sustenabile. Duncan a fost architect şi coordinator al proiectului “Waste House” din cadrul Universităţii din Brighton, proiectul reprezentând prima clădire publica construită în procent de aproximativ 90 % din materiale scoase din uz. Duncan se ocupă în prezent de o cercetare aprofundată în “economia circular” şi posibilităţile din domeniul designului ce se încadrează în constrângerile acestui concept. A fost ales de către RIBA Publishing pentru scrierea unei cărţi cu titlul “The Re­Use Atlas: a designers guide towards a circular economy” ( Atlasul Re­Folosirii: ghidul designerului pentru o economie circulară).

Tema prezentării:

"Architecture Matters: a journey towards a more circular and ethical economy" (“Arhitectura contează: o călătorie spre o economie circulară şi etica”) este subiectul prezentării ce va fi sustinuta de către Duncan Baker­Brown cu privire la diferitele consecinţe, deşi adesea neintenţionate, ale arhitecturii, incluzând şi contribuitorii neplanificaţi la aprovizionare şi resurse, cu studii de caz din noua sa carte, “The Re­Use Atlas”.

George Jeronimidis(UK), University of Reading

• Domeniu de cercetare: BIOMIMETICĂ, BIOMECANICĂ
Profesor emerit în cadrul Universității din Reading, a cărui cercetare este axată către domeniul biomimeticii și a biomecanicii, a materialelor inteligente dar și asupara metodelor în care pot fi aplicate în domeniul arhitecturii. Biomimetica implică o explorare a modelelor, a sistemelor și comportamentelor regăsite în mediul natural, realizându-se o abstractizare a designului naturii .

Jia-Rey Chang (TW)


Short Biography:

Jia­Rey Chang (Gary) was born in Taiwan. After he got his M.Arch degree in

Architecture and Urban Design Department, UCLA, he came back to his Alma mater,

architecture department in TamKang University, Taiwan, doing research on interactive and

parametric architecture. In 2010, he established “P&A LAB”, exploring the new possible

relationship between programming and architecture. In 2011, He joined in Hyperbody LAB to

further develop his preliminary study on “HyperCell”, which is a bio­inspired architectural

component with intelligence, kinetic energy, self­assemble and self­adaptive capacities based

on evolutionary development biology and swarm behavior principles. Meanwhile, he is also

extremely interested on the transdisciplinary topics of fashion design, creative coding,

visualization, 2D/3D simulation, interactive design and motion tracking technology and holds

several workshops for years.

Presentation Topic:

From InterFACE to interact

The lecture will deliver essential notions of Interactive Architecture. The contents include

a brief introduction, the current architectural developments, the related technologies of

Interactive Architecture. As a pioneer experimenting group in Interactive Architecture, the

previous and current developing interactive projects of HyperBody Research Group will be

mentioned and discussed along with the lecturer’s Ph.D. research, the “HyperCell” project. The

topic of the lecture will potentially reach to a challenging discussion of the proactiveness of an

architecture related to body movement as one of the lecture’s latest concern in Interactive

Architecture.

Scurta biografie:

Jia­Rey Chang (Gary) s­a născut în Taiwan. După ce a primit diploma în Arhitectură şi

Urbanism la UCLA ( Universitatea din California, Los Angeles) se întoarce la alma mater, la

departamentul de arhitectură din cadrul Universităţii TamKang din Taiwan, unde face cercetari

în domeniul arhitecturii parametrice şi interactive. În 2010, se stabileşte la ”P&A LAB” şi

explorează noi relaţii posibile între programare şi arhitectură. În 2011, se alătură Hyperbody

LAB pentru a dezvolta studiile sale preliminare pe tema “HyperCell”, ce este o componentă

arhitecturală de inspiraţie biologică, ce posedă inteligenţă , energie kinetică şi capacitaţi de

auto­asamblare şi adaptare, bazate pe procesul evolutiv din domeniul biologiei şi pe principii

deduse din comportamentului roiurilor. De asemenea, este interesat de transdisciplinaritatea

dintre designul vestimentar, vizualizare, simulare 2D şi 3D, design interactiv şi tehnologie de

urmărire a mişcărilor, teme pe care a organizat numeroase workshopuri în ultimii ani.

Tema prezentării:

From InterFACE to interACT ( De la Interfaţă la Interacţiune)

Prezentarea va introduce noţiuni estenţiale din domeniul Arhitecturii Interactive.

Conţinutul include o scurtă prezentare, progresul architectural din prezent şi tehnologiile

complementare Arhitecturii Interactive. Fiind un pionier în acest domeniu, proiectul de doctorat

al lui Jia­Rey Chang , “HyperCell”, va fi menţionat şi discutat împreună cu proiectele actuale ale

grupului de cercetare Hyperbody. Subiectul prezentării are potenţialul de a porni discuţii pe

tema proactivităţii arhitecturii legate de mişcările corpului, aceasta fiind o temă de ultimă oră în

Arhitectura Interactivă.

Alberto T. Estévez (ES)


Short biography:

Architect and Art Historian, Alberto T. Estévez, founder of his own professional office of

architecture and design (1983 , Barcelona) has a wide history of teaching in different

universities for more than 30 years, in the knowledge’s areas of architectural design,

architectural theory and art history, until founding the ESARQ, the School of Architecture of the

Universitat Internacional de Catalunya, where he teaches as Professor­Chairman of

Architecture, after being its first Director. He founded there two research groups :“Genetic

Architectures / Biodigital Architecture” and “History, Architecture and Design” . He has also

created the world’s first real Genetic Architectures Laboratory, with ­for first time in the history of

architecture­ geneticists working with architectural objectives, in a real application of genetics to

architecture. Now, he is also Director of the Architecture PhD Program of UIC Barcelona. He

has written more than one hundred publications, articles and books, and has participated in a

very large number of exhibitions, congresses and conferences around Europe, America and

Asia.

Presentation topic:

Biodigital Architecture and Genetics . This is the field of the work that he begun to do, founding the Genetic Architectures

Research Group & Office and the University Master of Biodigital Architecture at the UIC

Barcelona. Research, practice and aching comes together on architecture and design, with the

application of biology and digital tools:

Scurtă Biografie:

Arhitect și Isoric de Artă, Alberto T. Estevez, fondator al propriului său birou de

arhitectură și design (1983, Barcelona), are o experiență vastă de peste 30 de ani în învățământ

la diferite universități, în domeniul designului de arhitectură, teorie și istorie a arhitecturii. Este

fondator al ESRQ, Școala de Arhitectură a Universității Internaționale din Catalonia ( UIC ­ Universitat Internacional de Catalunya), al căreia a fost primul Director și unde este Profesor în

Arhitectură în prezent. Aici fondează două grupuri de cercetare, și anume “Genetic

Architectures / Biodigital Architecture“ (Arhitectură Genetică/ Arhitectură Biodigitală) și “History,

Architecture and Design” ( Istorie, Arhitectură și Design). De asemenea, a creat primul

Laborator de Arhitectură Genetică din lume, împreună cu geneticieni ce lucrează cu aplicații ale

geneticii în domeniul arhitecturii. În prezent, este și Director al Programului de Doctorat în

Arhitectură la UIC Barcelona. Apublicat peste o sută de articole și cărți, și a participat la

numeroase expoziții, congrese și conferințe în Europa, America și Asia.

Tema Prezentării:

Biodigital Architecture and Genetics ( Arhitectură Biodigitală și Genetică)

Acesta este domeniul în care a început să lucreze în cadrul Genetic Architectures

Research Group & Office și University Master of Biodigital Architecture, pe care le­a fondat la

UIC Barcelona. Teoria și practica se unesc în arhitectură și design cu aplicații ale biologiei și ale

instrumentelor digitale : noi tehnologii din aceste domenii crează împreună un design inovativ

pentru o lume nouă.

Hanaa Dahy


Short Biography:

Hanaa Dahy is an architect, who completed her Bachelor and Master degrees in
Architecture in Cairo in 2003. She worked as a designer in a number of offices there and
participated in different architectural projects in the Middle East. She moved to Germany to
complete her doctoral studies in architecture since 2009 at the University of Stuttgart. Dahy
raised different sustainability aspects and ecological concerns towards building materials.

She received the best of Materials and Design award (Materialica) in Munich in Germany

in 2015 and the Material Prize award (MaterialPreis) in 2016. She is leading since 2015 a

research­industrial project to develop further free­form bio­based materials. Dahy became

recently a junior­Professor for Bio­materials and materials’ cycles at the University of Stuttgart at

itke (Institute for Building Structures and Structural Design) to continue exploring new innovative

ecological materials and new designs in sustainable architecture.

Presentation Topic:

Biomaterials in Architecture­ Today & Tomorrow

Sustainable architecture, regarding materiality and its impact on designs will be first

tackled. A number of newly developed ecological materials using natural fibres and bio­based

polymers will be presented and discussed. Different research pavilions, design concepts as well

as innovative fabrication techniques will be illustrated to indicate the state of art and up­to­date

concepts and applications within this field in contemporary architectural research and

applications. Furthermore, an analytical view of the today/tomorrow further development

possibilities in this field will be tackled and discussed.

Scurtă Biografie:

Hanaa Dahy este architect, ce şi­a completat studiile pentru licenţă şi master în

domeniul arhitecturii în Cairo. Aici a lucrat ca şi designer la diferite birouri şi a participat la

numeroase proiecte din domeniul arhitecturii în Orientul Mijlociu. S­a stabilit în 2009 în

Germania pentru studiile de doctorat în cadrul Universităţii din Stuttgart. Dahy a abordat diferite

aspecte ale sustenabilităţii şi ecologiei cu privire la materialele de construcţie

În 2015, îi este acordat premiul Materialica în Munchen şi premiul MaterialPreis în 2016.

Începând cu anul 2015, conduce un proiect industrial de cercetare pentru a dezvolta materiale

libere ca şi formă şi bazate pe componente biologice. Dahy a devenit recent Asistent universitar

în domeniul Bio­materialelor şi ciclurile materialelor la Universitatea din Stuttgart din cadrul itke (

Institutul pentru Structura Clădirilor şi Designul Structurilor ) pentru a studia şi explora în

continuare noi materiale ecologice inovative şi noi variante de design în domeniul arhitecturaii

sustenabile.

Tema Prezentării:

“Biomaterials in Architecture­ Today & Tomorrow” (Biomateriale în Arhitectură –Astăzi şi Mâine)

Arhitectura sustenabilă, cu privire la materiale şi impactul acestora în design sunt

primele subiecte abordate. Un număr de tipuri de materiale ce folosesc fibre naturale şi polimeri

naturali vor fi prezentate şi discutate. Diferite pavilioane de cercetare, concepte de design şi

tehnici de fabricare inovative vor fi illustrate cu scopul de a prezenta concepte de ultimă oră si

aplicaţii în domeniul arhitecturii contemporane. De asemenea, va fi abordată o viziune analitică

cu privire la posibilităţile de dezvoltare în acest domeniu.

Ricardo De Ostos (UK)


Short Biography:

Ricardo de Ostos is co­founder of London based NaJa & deOstos, an architectural

studio exploring symbiotic relations between emerging cultural patterns and architectural

narratives. With a strong innovative digital design focus including popular participation they

create an interactive architecture, in both small and large­scale projects, through critical and

challenging speculation. NaJa & deOstos have run workshops and lectured widely in countries

like Brazil, Russia, Korea, USA, Turkey, Lebanon and throughout Europe. Since 2012 they are

involved in the development of the European Design Innovation Policy.

Ricardo de Ostos was appointed curator of the Brazilian Pavilion for the London Festival of

Architecture in 2008 and 2010. He studied architecture at the Federal University of Minas

Gerais (UFMG) in Belo Horizonte, Brazil, and also holds a master of architecture degree from

the Bartlett School of Architecture in London, England.

Extra:

Together with Nannette Jackowski, Ricardo de Ostos is a Unit Masters at the Architectural

Association and at the Bartlett School of Architecture in London. Ricardo de Ostos has also

been an Associate Professor at the Ecole Special d’Architecture in Paris from 2009 till 2014.

Together they are the authors of The Hanging Cemetery of Baghdad (Springer, 2007),

Pamphlet Architecture 29: Ambiguous Spaces (Princeton Architectural Press, 2008) and

Scavengers and Other Creatures in Promised Land (Architectural Association, late 2016).

www.naja­deostos.com

Presentation Topic: “Portraits of Nature”.

The lecture will discuss architecture and its relationship to culture and environment.

From science fiction, magic realism and myth the talk aims to opens a field of tolerance to

elaborate new ways of imagining sustainability in architecture discourse and practice beyond

environmental architectural jargons. From contemporary technological opportunities to the

clichés of media war the lecture aims to be a playful, provocative and cautionary story telling

session.

Scurtă Biografie:

Ricardo de Ostos este co­fondatorul biroului londonez de arhitectură NaJa&deOstos, un

studio care explorează simbioza dintre pattern­urile culturale emergente și narativele

arhitecturale. Crează o arhitectură interactivă pe baza unui designdigital inovativ, incluzând și

participarea populației, în proiecte pornind de la scară mică până la foarte mare, prim speculație

critică și provocatoare. NaJa&deOstos au condus ateliere și conferințe internaționale, în

Brazilia, Rusia, Korea, USA, Turcia, Libia și Europa. Din 2012 sunt implicați în Politica de

Design Inovativ European.

Ricardo a fost numit curatorul pavilionului brazilian la Festivalul de Arhitectură din

Londra în 2008 și 2010. Este absolvent al Universității Federale Minas Gerais (UFMG) din Belo

Horizonte, Brazilia și a urmat masterul în arhitectură la Bartlett School of Architecture, Londra.

Tema Prezentării:

“Portraits of Nature”.(Portrete ale naturii)

Ricardo De Ostos relaționează arhitectura cu cultura și mediul. Pornind de la domeniul

science fiction, la realismul magic, până la mitologie, el vrea să deschidă un câmp de toleranță

asupra imaginii sustenabile în discursul arhitectural, într­o manieră specifică, pe ton provocator

și de povestitor, înrolând tehnologii contemporane cu clișee media.

Petru I. Pap

Scurta Biografie:

Antropolog arhitectural , graphic designer si interior designer , regizor şi producator,

Petru I. Pap este membru fondator al Asociatiei pentru Cultura şi Civilizaţie şi Preşedinte al

Asociaţiei din anul 2016.

“The Deep Sound Of Maramures” este proiectul interdisciplinar iniţiat de acesta, proiect

prezent în programul anual al Institutului Cultural Român. Este vorba despre un proiect

transdisciplinar de revitalizare şi promovare internațională a culturii şi tradiţiei româneşti vechi,

un proiect care își propune valorificarea, conservarea, promovarea naţională şi internaţională a

specificului local maramureşean şi românesc, prin introducerea în circuitul lumii moderne (

printr­un limbaj audio­vizual contemporan) a unor elemente de identitate culturală

maramureşeană, cu intenția reînvăţării sentimentului apartenenţei la cultura şi civilizaţia

maramureşeană si românească.

Tema Prezentării:

Cubul mobil al sunetului ­ Arhitectura si antropologia Cubului din persepectiva culturii

experimentale

“Cubul mobil al sunetului” este parte a proiectului menţionat anterior şi reprezintă prima

formă arhitecturală care respiră pe muzică. Acesta se bazează pe transformarea multiplelor

simboluri vechi maramureșene într­un singur spațiu mobil, instalat în diverse locații stradale sau

in spații expoziționale, ca un mijloc de a trăi experiența audio accesibilă în interiorul acestui cub.

Short Biography:

Architectural anthropologist, graphic designer and interior designer, director and

producer, Petru I. Pap is a founding member of the Association for Culture and Civilization and

has been its President since 2016.

He has initiated the interdisciplinary project “The Deep Sound Of Maramures”, which is

one of the annual programs of the Romanian Cultural Institute. The project is a transdisciplinary

approach to the revival and international promotion of the old Romanian cultures and traditions,

aiming the conservation and promotion of the local Romanian values, by introducing elements

belonging to the Maramureș cultural identity into the modern world circuit ( through an audio-
visual contemporary expression). The purpose is to awaken the feelings of belonging to the

culture and civilization of Maramureș and Romania.

Presentation Topic: “Cubul mobil al sunetului ­ Arhitectura si antropologia Cubului din persepectiva culturii

experimentale” ( Mobile Cube of sound – The architecture and anthropology of the Cube from

an experimental cultural perspective).

“Cubul mobil al sunetului” is a part of the previously mentioned project and it represents

the first architectural form that breaths with music. This is based on the transformation of

multiple older symbols originating from Maramureș within a mobile space installed in various

locations, with the intention of creating a livable audio experience inside the cube.

Image.

proiect

HABITAT GHEORGHENI

Habitat Gheorgheni este un manifest adresat clujenilor și autorităților locale care își propune să aducă în atenția publică situația nefastă a spațiilor verzi din municipiu, concentrându-se în ediția curentă pe un sit controversat al orașului Cluj-Napoca, și anume Parcul Est. Reprezentând un habitat umed foarte bine conservat pentru o zonă urbană, parcul a trecut printr-o serie de transformări distructive rezultând în alterarea lui prin concesiuni și revendicări discutabile devenite apoi afaceri imobiliare.

Întrucât administrația locală încă nu are un plan de amenajare a parcului pentru includerea acestuia în circuitul de zone verzi al orașului, propunerea A.St.A. Cluj este de a organiza o serie de ateliere interdisciplinare prin care se va realizarea un traseu cu intervenții temporare punctuale, strans relaționate la caracteristicile specifice ale parcului.

Pentru prima ediție a atelierului din cadrul Zilelor Arhitecturii 2015, au fost construite un pod, cu scopul de a accesibiliza una dintre intrările în parc, și o scenă pentru a marca un loc de adunare în zona cea mai utilizată a parcului. Pentru ediția 2016, la cele două intervenții deja existente se vor adăuga 2 noi poziționate pe latura sudică a Lacului 3: un set de trepte pentru a accesibiliza o trecere dificila pe traseul Iulius Mall – Parcul Tulcea și un ponton aflat în aceeași zonă. Miza intervențiilor, împreună cu seria de evenimente organizate în parc pe durata ZA 2016 – Creative Research este de a îndemna cat mai multă lume să descopere această zonă a orașului și să se bucure de ea.

Atelierul va avea loc în perioada 20 Iunie - 28 Iunie (20 iunie– vizită pe sit de la ora 12:00, 21 iunie – Faza de design, 22-28 iunie Faza de construire), iar la el vor participa 2 echipe a cate 12 participanți fiecare. Echipele vor fi coordonate de 2 îndrumători din cadrul biroului Planwerk.

Înscrierile se fac la următorul link
https://docs.google.com/forms/d/1uhvfa-Vo5oLx5vTyMWFuIR-873dnRndd8jDE7cq9tgc/viewform

Punem la dispoziție locuri de cazare în căminele studențești din cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca. Cei interesați să ne trimită un e-mail cu datele lor personale (nume, prenume, orașul și facultatea de proveniență, număr de telefon și adresa de e-mail). Aceste date sunt necesare pentru rezervarea locurilor, iar noi nu le vom folosi pentru alte motive.

Image.

proiect

EXPOZITII

- Distinctiile GIS (expozitie de proiecte de design interior)
- Distinctiile LAUD (expozitie de proiecte de arhitectura peisagistica si infrastructura urbana)
- Distinctiile INGLASS (expozitie de proiecte in care s-a folosit sticla intr-un mod inovativ si cladiri mari din sticla)
- Expoziție de fotografie Laurian Ghinitoiu
- Expo Poligo lights
Image.

proiect

PAVILION

Pavilionul Zilelor Arhitecturii 2016 Creative Research vine cu o abordare nouă și iși propune să îmbine muzica lui George Enescu cu design-ul parametric, într-un workshop susținut de Bogdan Zaha (Zaha Hadid Architects) și Andrei Pădure (Digital Matters).

În dezvoltarea acestui proiect îi vom avea alături de noi și pe ODICO Formworks Robotics experți în design computațional și fabricare digitală, și de asemenea Inginerie Creativă, Marius Șoflete pentru calcul structural. Workshop-ul de design parametric va avea loc in perioada 20 - 26 iunie, iar construcția pavilionului va avea loc în perioada 4-10 iulie.

Anul acesta pavilionul ZA are un rol mai special, reprezentând structura unei săli de audiții, care va veni amplasată la Mihăileni in cadrul Academiei Internaționale de Muzică și Arte Vizuale George Enescu, aflată în vecinătatea casei memoriale a lui George Enescu. Așadar la workshop-ul din cadrul Zilelor Arhitecturii 2016 se va proiecta sala de auditii, iar la Cluj Napoca se va construi doar partea structurală a sălii.

Implementarea proiectului de arhitecturî în cadrul Academiei Internaționale de Muzică și Arte Vizuale George Enescu va fi realizată de către fundația Pro Patrimonio, prin arhitecții Șerban Sturdza, Raluca Munteanu și Tudor Patapievici, și de către Asociația Studenților Arhitecți Cluj, în parteneriat cu fundația Remember Enescu și Societatea Internațională George Enescu din Viena.

Înscrierile se fac la adresa pavilionza2016@gmail.com până la data de 15.06.2016.
Vă rugăm să menționați în e-mail ocupația, anul de studiu, facultatea sau locul de proveniență și nivelul de pregătire în rhino și grasshopper. Taxa de înscriere la workshop este de 400 lei, participanții care au trimis e-mail de înscriere vor fi anunțați prin e-mail despre modul de achitare al taxei, precum și alte detalii de participare . Punem la dispoziție locuri de cazare în căminele studențești din cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca. Cei interesați să ne trimită un e-mail cu datele lor personale (nume, prenume, orașul și facultatea de proveniență, număr de telefon și adresa de e-mail). Aceste date sunt necesare pentru rezervarea locurilor, iar noi nu le vom folosi pentru alte motive.

Image.

proiect

SECTIONAND ARHITECTURA

Atelierul are ca scop studierea unor materiale didactice contemporane, prin realizarea unor machete de studiu la scară mare, ce oferă studenților un detaliu de travee, care poate devein chiar și “suport de curs”. Pe lângă materializarea acestor machete, se vor studia noi metode ce pot face suportul alternative al unor materiale didactice, puse în comparație cu modul de predare actuală. Rezultatul studiului va fi prezentat in cadrul Zilelor Arhitecturii, sub forma unui dezbateri pe marginea acestui subiect.

Totodată, studenții care participa la acest atelier vor avea șansa să afle mai multe despre prelucrarea materialelor la CNC (Unealta cu comandă numerică). Vom afla împreună răspunsurile la următoarele întrebări: Ce este un aparat CNC? În ce domenii se folosește? Cum poate fi folosit în Arhitectură? Într-un cadru foarte interesant, cel al Fabricii de Pensule.

Atelierul va avea loc în Fabrica de Pensule între data de 19-22 Iunie, va fi coordonat de dr. arh. Dana Julean și de stud. arh. Andrei Simon.

Pentru mai multe detalii: Andrei Simon – 0743462458 sau la office@astacluj.ro

Image.

proiect

Atelier Fotografie @ Laurian Ghinițoiu

Atelierul de fotografie va fi ținut de Laurian Ghinițoiu, un celebru fotograf de arhitectură, a căror lucrări cu siguranță le-ați văzut pe site-uri precum Archdaily, Dezeen sau Architizer.
http://www.laurianghinitoiu.com/
Ce ai nevoie pentru a participa? E simplu, ai nevoie de un aparat de fotografiat ( sau un telefon ), de un laptop ( de preferat să ai Adobe Photoshop Lightroom instalat ) și timp și chef de muncă! Vom fi o echipă de 12-15 oameni și pentru a te înscrie te rugăm să ne trimiți un portofoliu pe inscrierefotoza@gmail.com până la data de 15.06.2016 ( fotografii, lucrări în creion sau alte tehnici, randări și vizualizări realizate digital sau orice alte piese care consideri că ne vor convinge ). Toate aceste zile de lucru se vor încheia prin prezentarea rezultatelor voastre.
Program
o Marți 16:00 – 20:00 prezentarea generală a temei propuse, brainstorming
o Miercuri 8:00 – 20:00 acțiune toată ziua! 8:00 ieșire fotografică individuală, cu o pauza de masă la ora 13:00, un tutorial Lightroom la ora 16:00 și analiza primelor rezultate și feedback, urmând de alegerea proiectului final la ora 20:00
o Joi 8:00 – 20:00 ieșire fotografică individuală de dimineață cu o pauză de masă la ora 13:00 și finalizarea seriei
o Vineri 8:00 – 18:00 dimineața până la ora 12:00 discuțiile finale, de la ora 14:00 la 18:00 prezentarea rezultatelor finale

Taxa de înscriere la workshop este de 100 lei, după trimiterea e-mailului cu portofoliul, veți fi anunțați dacă ați fost selectați, precum și informațiile necesare pentru achitarea taxei și alte detalii de participare.

Image.

proiect

Atelier Cătunul – Zilele Arhitecturii 2016

Tema atelierului constă dintr-o schiță de schiță cu execuție in sit: revitalizarea meșteșugurilor tradiționale și generarea unor comenzi sociale. Programul de arhitectură vizat este punct înalt-semnal-turn de observație, aflat pe situl: Muzeul Etnografic Poarta de Subfeleac Cluj.
Tehnicile pe care le vom studia împreună: cioplit in secure , mezdrit-capra de mezdrit -cutitoaie,crepat in custura,cuie de lemn ,chertari si imbinari materiale:grinzi stalpi de lemn cioplit in secure cu “paholtz” ,sindrila,scandura si blana crepate in custura , lemn de brad/molid , elemente de feronerie -cuie realizate de “cauaci”,coliere.

Se dorește realizarea unei structuri din lemn 8-9m înălțime pe Dealurile Feleacului. Această structură este un semnal pentru că descrie o veche linie a frontului și aduce în spațiul actual o întâmplare din timpuri trecute, este un turn de observație pentru micro-comunitatea din zona, va anunța evenimente și va putea avea funcțiunea alternativă de clopotniță.

Cu te alegi tu din toată treaba asta? Participantul, mai bine zis studentul să “fure meserie”- familiarizarea cu tehnicile tradiționale, folosirea imaginarului tradițional pentru a realiza obiecte contemporane într-o zonă a confluențelor între rural și urban, evitarea kitchului traditional si a moroșenismelor de tot felul, sondarea unor tradiții pierdute și gasirea unui specific al zonei, elemente de structură lemn, posibilitatea de a vedea un obiect proiectat realizat de meșteri și critica obiectului după execuție.

Ce trebuie să faci ca să te înscri? Să trimiți un e-mail la catunul@yahoo.com și apoi vei afla toate detaliile!

Image.

proiect

Somes Delivery.
Image.
To infinity... and beyond!